Posts tagged kuindzhi

“Lake Ladoga”, 1873, Arkhip Kuindzhi.

Lake Ladoga”, 1873, Arkhip Kuindzhi.

dappledwithshadow:

A Birch Grove, Arkhip Kuindzhi
c. 1880

dappledwithshadow:

A Birch Grove, Arkhip Kuindzhi

c. 1880

“Daryal Pass. Moonlit Night”, 1895, Arkhip Kuindzhi.

Daryal Pass. Moonlit Night”, 1895, Arkhip Kuindzhi.

 ”Moonlit Night on the Dniepr”, 1882, Arkhip Kuindzhi.

 ”Moonlit Night on the Dniepr”, 1882, Arkhip Kuindzhi.

“Forest”, 1887, Arkhip Kuindzhi.

Forest”, 1887, Arkhip Kuindzhi.

“Clouds”, 1900-05, Arkhip Kuindzhi.

Clouds”, 1900-05, Arkhip Kuindzhi.

“Roofs. Winter”, 1876, Arkhip Kuindzhi.

Roofs. Winter”, 1876, Arkhip Kuindzhi.

“The North”, 1879, Arkhip Kuindzhi.

The North”, 1879, Arkhip Kuindzhi.

“Autumn”, 1895, Arkhip Kuindzhi.

Autumn”, 1895, Arkhip Kuindzhi.

dappledwithshadow:

Spring in Crimea, Arkhip Kuindzhi
1898

dappledwithshadow:

Spring in Crimea, Arkhip Kuindzhi

1898

“After a Thunderstorm”, 1879, Arkhip Kuindzhi.

After a Thunderstorm”, 1879, Arkhip Kuindzhi.

“Kazbek”, c.1900, Arkhip Kuindzhi.

Kazbek”, c.1900, Arkhip Kuindzhi.

“A Rock”, early 1900s, Arkhip Kuindzhi.

A Rock”, early 1900s, Arkhip Kuindzhi.

“Ukraine”, 1879, Arkhip Kuindzhi.

Ukraine”, 1879, Arkhip Kuindzhi.

litverve:

Arkhip Kuindzhi, Rainbow

litverve:

Arkhip Kuindzhi, Rainbow